Hrotová bruska řady BUB E

BUB E

PROČ MÍT HROTOVOU BRUSKU BUB E CNC?

BUB E CNC je plně numericky řízený brousicí stroj s řízenými osami X (přísuv vřeteníku), Z (délkový posuv stolu) a osou C (otáčky pracovního vřeteníku).

Stroj je primárně určen pro řízené broušení vnějších rotačních válcových a kuželových ploch obrobků podélným, nebo zapichovacím způsobem. Samozřejmostí je tvarové broušení a broušení různých přechodů mezi odlišnými průměry. Umožňuje dále broušení čelních ploch a při použití zařízení pro vnitřní broušení (jiné provedení stroje) také vnitřních válcových a kuželových děr. Obrobky je možno upínat mezi hroty nebo letmo do sklíčidla. Unášecí vřeteník, brousicí vřeteník a vrchní stůl lze pro broušení kuželů natočit. Je možné brousit jak v hrotech, tak i letmo, a to s obrobkem upnutým ve sklíčidle či na magnetické desce.

Brousicí vřeteník a stůl jsou posouvány ve vedení pomocí kuličkových šroubů a servomotorů. Stroj BUB E CNC je určen pro obrobky do 500 kg.

Hrotovou brusku řady BUB E CNC je možné navíc dovybavit automatickým vyvažováním, inprocesním měřidlem, axiální sondou, leštícím zařízením (superfinish), automatickými (elektrickými) lunetami, pravítkem na ose Z atd.

Oběžný průměrmm320 / 400 / 500 (600)
Vzdálenost mezi hrotymm1000 / 1500 / 2000
Max. hmotnost obrobkukg

500

Natočení brousicího vřeteníku°+45 / -15 (manuálně)
Max. počet nástrojůks1+1
Obvodová rychlost brousicího kotoučem.s-125-45 (10-50 volitelně)
Rozměr brousicího kotoučemmØ 500 x 80 x Ø 203
Výkon elektromotoru brousicího vřeteníkukW11