Hrotová bruska řady BHM

BHM

PROČ MÍT HROTOVOU BRUSKU BHM CNC?

Jde o plně řízenou CNC brusku s řízenými osami X (přísuv brousicího vřeteníku), Z (podélný posuv stolu), řízenou osou C (otáčky brousicího kotouče).

Bruska slouží především pro řízené broušení vnějších rotačních válcových a kuželových ploch středně těžkých obrobků podélným, nebo zapichovacím způsobem. Samozřejmostí je také tvarové broušení a broušení různých přechodů mezi odlišnými průměry. Bruska dále umožňuje broušení čelních ploch a při použití zařízení pro vnitřní broušení také vnitřních válcových a kuželových děr. Obrobky je možno upínat mezi hroty nebo letmo do sklíčidla. Unášecí vřeteník a brousicí vřeteník je možné pro broušení kuželů natočit. Je možné brousit jak v hrotech, tak i letmo, a to s obrobkem upnutým ve sklíčidle či na magnetické desce.

Brousicí vřeteník a stůl jsou posouvány ve vedení pomocí kuličkových šroubů a servomotorů. Stroj BHM CNC je určen pro obrobky do 1 000 kg.

Univerzální hrotovou brusku řady BHM CNC je možné navíc dovybavit inprocesním měřidlem, axiální sondou, leštícím zařízením (superfinish), automatickými (elektrickými) lunetami, pravítkem na ose Z atd.

Oběžný průměrmm500 (600)
Vzdálenost mezi hrotymm1000 / 1500 / 2000 / 3000
Max. hmotnost obrobkukg1000
Natočení brousicího vřeteníku°+15 / -180 (manuálně)
Max. počet nástrojůks1+1
Obvodová rychlost brousicího kotoučem.s-110-50
Rozměr brousicího kotoučemmØ 500 x 80 x Ø 203
Výkon elektromotoru brousicího vřeteníkukW11