Hrotová bruska řady BUC E

BUC E

PROČ MÍT HROTOVOU BRUSKU ŘADY BUC E CNC?

Univerzální hrotová bruska řady BUC E je plně numericky řízený brousicí stroj s řízenými osami X (přísuv brousicího vřeteníku), Z (délkový posuv stolu) a osou C (otáčky pracovního vřeteníku).

Stroj je primárně určen pro řízené broušení vnějších rotačních válcových a kuželových ploch obrobků podélným, nebo zapichovacím způsobem. Samozřejmostí je tvarové broušení a broušení různých přechodů mezi odlišnými průměry. Umožňuje dále broušení čelních ploch a při použití zařízení pro vnitřní broušení (jiné provedení) také vnitřních válcových a kuželových děr. Obrobky je možno upínat mezi hroty, nebo letmo do sklíčidla. Unášecí vřeteník, brousicí vřeteník a vrchní stůl lze pro broušení kuželů natočit. Je možné brousit jak v hrotech, tak i letmo, a to s obrobkem upnutým ve sklíčidle či na magnetické desce.

Brousicí vřeteník a stůl jsou posouvány ve vedení pomocí kuličkových šroubů a servomotorů. Stroj BUC E CNC je určen pro obrobky do 3 000 kg.

Hrotovou brusku řady BUC E CNC je možné navíc dovybavit automatickým vyvažováním, inprocesním měřidlem, axiální sondou, leštícím zařízením (superfinish), automatickými (elektrickými) lunetami, pravítkem na ose Z atd.

Oběžný průměrmm630 / 850
Vzdálenost mezi hrotymm2000 / 3000 / 4000 / 5000
Max. hmotnost obrobkukg3000
Natočení brousicího vřeteníku°+30 / -10 (manuálně)
Max. počet nástrojůks1+1
Obvodová rychlost brousicího kotoučem.s-125-45 (10-50 volitelně)
Rozměr brousicího kotoučemmØ 750 x 100 x Ø 305
Výkon elektromotoru brousicího vřeteníkukW18,5