Hrotová bruska řady BUC E

BUC E

PROČ MÍT HROTOVOU BRUSKU ŘADY BUC E CNC?

Univerzální hrotová bruska řady BUC E je plně numericky řízený brousicí stroj s řízenými osami X (přísuv brousicího vřeteníku), Z (délkový posuv stolu) a osou C (otáčky pracovního vřeteníku).

Univerzální hrotová bruska BUC je určena pro vnější, popř. vnitřní broušení obrobků upnutých mezi hroty nebo letmo ve sklíčidle v unášecím vřeteníku. Přísuv brousicího vřeteníku a pojezd stolu jsou realizovány prostřednictvím servomotorů a kuličkových šroubů. Bruska BUC je velmi stabilní a přesný stroj, který může najít své uplatnění v sériové výrobě stejně dobře jako i ve výrobě kusové pro obrobky o celkové váze do 3 000 kg.

Stroj brousí v pracovní přesnosti IT 4 a může být vybaven moderními konstrukčními prvky, např. in-procesním měřidlem, axiální sondou, automatickými (elektrickými) lunetami, rotačním orovnávačem, elektrickými vřeteny, pravítkem na ose Z atd.

Stroj může osazen řídicím systémem SINUMERIK 828D sl, SINUMERIK 840D sl, SINUMERIK ONE nebo FANUC.

Bruska je určena především pro číslicově řízené broušení externích válcových ploch o různých průměrech a jejich sousedících čelních ploch a poloměrů. V hrotech je možné brousit válcové plochy nebo kuželové plochy s podélným posuvem a pohybujícím se stolem, zápichové broušení s pevným nebo oscilujícím stolem, broušení v cyklu zápichem a podélného broušení. Složitější plochy lze brousit lineární a kruhovou interpolací. Pro vnitřní broušení se používá sklopné zařízení se samostatným vřetenem.

Ve speciální variantě je stroj vybaven C osou pro přesné polohování a broušení nekruhových tvarů, tužším unášecím vřeteníkem pro upnutí letmo nebo leštícím zařízení pro dosažení vysoké kvality povrhu. Díky těmto nadstandardním možnostem stroj představuje maximálně univerzálně-efektivní řešení na trhu brousících strojů.

Oběžný průměr mm 630 / 850
Vzdálenost mezi hroty mm 2000 / 3000 / 4000 / 5000
Max. hmotnost obrobku kg 3000
Natočení brousicího vřeteníku ° +30 / -10 (manuálně)
Max. počet nástrojů ks 1+1
Obvodová rychlost brousicího kotouče m.s-1 25-45 (10-50 volitelně)
Rozměr brousicího kotouče mm Ø 750 x 100 x Ø 305
Výkon elektromotoru brousicího vřeteníku kW 18,5