Viva L'Italia !

BHCR už i ve slunné Itálii

BHCR už i ve slunné Itálii 1024 768 FERMAT Machine Tool

Po delší době můžeme ohlásit další předaný stroj do slunné Itálie, a to BHCR v rozměrech 63/4000. Každý takový stroj nás, vzhledem k silné pozici italských výrobců strojů, těší dvojnásob.

Viva L’Italia aneb  BHCR 63/4000 CNC

Společnost SMI s.r.l. nedaleko Udine nás spolu s naším italským dealerem oslovila poté, co si zmapovala výrobce brusek po celé Evropě a předložila nám náročné zadání. Technické „jobovky“ našich zákazníků jsme zvyklí řešit denně, největším oříškem byl promptní termín dodání nestandardního stroje z důvodu subvencí na nákup od italské vlády. Nebyli bychom to však my, aby na přelomu srpna a září tohoto roku nepředali stroj v termínu našim italským zákazníkům. Dnes již obvyklým příslušenstvím, inprocesním měřidlem, které v průběhu broušení i po jeho ukončení kontroluje dosažené průměry vybavený stroj výrazně  ušetří technologický čas broušení.

Samozřejmostí u tohoto typu brousicího stroje je automatické vyvažování brousicího kotouče a plné krytování. Aby v pracovním prostoru nezůstával přebytek mlhoviny, je zakrytovaný stroj vybaven  výkonnějším zařízením na odsávání.

Díky neustále se zvyšujícím požadavkům zákazníků na provedení našich brusek se i my jako výrobci můžeme posouvat dál a jsme velmi rádi za každou takovou příležitost, kdy můžeme zákazníkovi maximálně splnit jeho požadavky.